• 1988

    Ett PR-program (personlig repertoar) baserat på skådespelarnas egen repertoar.