• Premiär augusti 1975

    av Peter Oskarson m fl