SKÅNSKA TEATERVÄNNER

Så här berättar ett av ombuden, Eva Ek Törnberg, om hur det gick till när Skånska teatervänner föddes:
”På ett ombudsmöte på Skånska Teatern berättade ni att ni var tvungna att stämpla och Björne, producenten, hade ritat en biljett som på ett pedagogiskt sätt visade på skillnaden mellan de bidrag en fri teatergrupp fick och en institutionsteater. Efter mötet samlades några av ombuden utanför teatern och snackade om det de just hade fått höra. Med var förutom jag, Saxtorparn, Inga Lisa Svensson, Hasse Eriksson, Per Erik Persson, Hasse Svantesson….. jag sa: ”Det finns ju stödföreningar för idrottsklubbar och allt möjligt.Varför inte bilda en stödförening för Skånska Teatern?”
Sagt och gjort. Vi samlade ombuden till ett möte på 31:an och jag valdes till ordförande. Det var 1978.  Resten är historia…