• Premiär februari 1975

    av Jan Mark och Peter Oskarson