• Premiär februari 1979

    Efter Leif Esper Andersens ”Vad Hände med Pelles pappa?”