LANDSKRONA TEATER

Under senare delen av 1800-talet hade, i brist på annan teaterscen, gästande teatersällskap fått spela i Stadshotellet och det omkring 1890 rivna Festivitetshuset, varvid man i staden startade en allmän insamling av medel för att, i likhet med andra växande små städer, kunna låta bygga en riktig teater. Genom denna teaterfond och ett tillskott från stadens styre, tillika en utvald lämplig central tomtmark i den Neesska trädgårdens park mellan Järnvägsgatan och Östergatan, beslöt man att igångsätta förverkligandet med Alfred Arwidius och stadens blivande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg som arkitekter. Byggnaden visade sig bli dubbelt så dyr som först beräknat, men förfärdigades ändå som en större klassisk teaterbyggnad i gult tegel med en salong med 450 platser. I samband med kung Oscar II:s jaktresa till ön Ven lyckades man få denne att den 22 september 1901 inviga teatern under stora festligheter i hela staden.

Från att från början ha drivits som ett teater-aktiebolag köpte Landskrona stad teatern 1948 och övertog driftsansvaret. I början användes teatern främst av gästande teatersällskap med inte minst verk av August Strindberg på repertoaren. Selanders Teatersällskap (med de i staden bosatta makarna Hjalmar och Concordia Selander) tillhörde de mest framstående. Senare spelades mest revy och gästspel från Helsingborgs och Malmö stadsteatrar efter andra världskriget. En teaterförening bildades för att söka öka det ojämna publikintresset; på 1970-talet bildades Landskrona Riksteaterförening för ny samverkan med Riksteatern och andra på dagens teater. 2001 gjordes en större renovering inför 100-årsjubileet.

1974 blev Landskrona teater en riksangelägenhet med stor uppmärksamhet, då den nya gruppen Skånska teatern flyttade dit från Malmö och i olika faser bedrev en livaktig teaterverksamhet där fram till 1994 då Nya Skånska Teatern startade och bedrev verksamhet till 2003 när man beslutade att avveckla verksamheten.

Under de senaste 15 åren har Landskrona Teater varit en gästspelsscen och residensscen. Landskrona Teater har upplåtit scenen för åtskilliga fria grupper och Cirkus Cirkör har haft ett längre residens under namnet c/o Landskrona. Tre mindre uppsättningar och den hyllade Wear It Like a Crown hade sin premiär här.