HARLEKIN

Peter Cemjack, Harlekins första ordförane, berättar: 

Det bidde en amatörteaterförening.

Det som föregick bildandet av Amatörteaterföreningen Harlekin var en revy som Skånska Teatern producerade årsskiftet 1979/80. Föreställningen bar namnet ”Svea – allting flyter”.

Vid samma tid ledde olika medlemmar ur Skånskan tre olika amatörgrupper i Landskrona. Därför var det naturligt för teatern att bjuda in medlemmarna i dessa grupper att medverka i revyn. Själv tillhörde jag sedan 1977 Jan Marks grupp och hade vid ett par tillfällen tidigare blivit tillfrågad om jag ville delta i teaterns uppsättningar. Av ren feghet hade jag då tackat nej men den här gången tänkte jag – nu eller aldrig!

Genom arbetet med ”Svea” kom amatörer från de olika grupperna i kontakt med varandra. I samma revy fanns det också äldre amatörer med. Folk som var pionjärer på området. Här fanns Tore och Elsa Fritjofsson som hade revyerfarenhet från Öresundsvarvet. Här fanns Einar Persson som dels hade teaterbakgrund i Verdandi och dels skrev egna dockteaterföreställningar. Efterhand som repetitionsarbetet fortskred blev en del av oss alltmer medvetna om att vi kunde bli en tändande gnista som fick stadens amatörteatertradition att blossa upp igen.

Efter ett par föreställningsveckor beslöt vi oss därför att samlas en kväll och resonera kring tanken att bilda en amatörteaterförening. Mötet utsåg en interimstyrelse bestående av Einar Persson, Thomas Persson och mig själv. Vår uppgift var att ta fram ett stadgeförslag som vi skulle kunna samlas kring på nästa möte. Einar, som var enskild medlem i Amatörteaterns Riksförbund, föreslog att vi skulle anta deras stadgar. Sagt och gjort. Harlekin bildades vid sitt första årsmöte den 13 mars 1980.

Strukturen i föreningen var lös som grus vid vårterminens slut. Det var då som Helene Parment och Eva Svensson av en händelse träffade Dag Norgård på Eslövs station – av alla ställen. Han berättade att han i samband med ”Svea” hade fått en kick av amatörernas geist. Efter föreställningsperiodens slut hade han lekt med tanken på att sätta upp en stor föreställning med bara amatörer.

Eva och Helene blev eld och lågor och for hem till Landskrona med nyheten.

I augusti samlades en stor församling människor i 31:ans cafélokal. Genom en pressrelease i dagspressen inbjöds alla amatörer som var sugna på att spela sommarteater 1981. Dag presenterade idén om att sätta upp Romain Rollands pjäs ”Den fjortonde juli”, ett drama om den franska revolutionen som då var tänkt att spelas på slottets borggård.

Den slutliga produktionen kom istället att handla om en senare revolution – nämligen den 1871 som fick namnet Pariskommunen. Den fick namnet ”Paris, Paris !” i vår tappning.

 Efter Norgårds visionerande om hur det skulle kunna se ut var alla heltända. Ni som träffat honom vet ju att han kan prata för varan!

Man kan säga att det var här Harlekins egentliga arbete började.

Peter Cemjack