• Premiär 20 maj 1975

    av Peter Oskarson

  • Anders Beckman

    Chatrine Parment