• Premiär juni 1979

  William Shakespeare

 • Robin ”Puck” Gode  •  Rolf Lassgård
  Spindelväv  •  Jan Modin
  Ärtblomma  •  Anne-Li Norberg 
  Mal  •  Anders Weick
  Senapskorn  •  Yvonne Eklund
  Peter Kil, timmerman  •  Einar Persson
  Niklas Spole, vävare  •  Peter Haber
  Frans Orgelpipa, bälgmakare  •  Leif Svensk
  Thomas Handtag, karottmakare  •  Tore Fritjofsson
  Robert Skrinkelben, skräddare  •  Sven Lindgren
  Träfog, snickare  •  Jörgen Darfeldt
  Theseus, Atens furste  •  Dag Norgård
  Oberon, älvkungen  •  Dag Norgård
  Hippolyta, amasonernas drottning  •  Chatarina Larsson
  Titania, älvdrottningen  •  Chatarina Larsson
  Philostrates  •  Anders Weick
  Egeus, borgmästare  •  Jan Modin
  Hermia, Egeus dotter  •  Lena Viredius
  Lysander, förälskad i Hermia  •  Bengt Järnblad
  Demetrius, förälskad i Hermia  •  Anders Beckman
  Helena, förälskad i Demetrius  •  Gunilla Larsson
  Hovfolk  •  Elsa Fritjofsson
  Hovfolk  •  Inga-Brita Håkansson
  Hovfolk  •  Inga-Britt Karlsson
  Hovfolk  •  Bosse Johansson
  Hovfolk  •  Eva Olsson
  Hovfolk  •  Eva Ribgy
  Hovfolk  •  Inga-Lisa Svensson
  Hovfolk  •  Mikael Sörensen
  Den indiske gossen  •  Jonas Dandanell
  Den indiske gossen  •  Lars Sundström
  Folk och fä  •  Henrik Ekelund
  Folk och fä  •  Irene Nygren
  Folk och fä  •  Bethina Söderquist
  Folk och fä  •  Tomas Persson
  Folk och fä  •  Susanne Sörensen
  Countertenoren  •  Constantin Carlestam

 • MUSIKANT  •  Anders Alm
  MUSIKANT  •  Thomas Bjelkerud
  MUSIKANT  •  Tomas Elfstadius
  MUSIKANT  •  Björn Hedman
  MUSIKANT  •  Lars Hedman

 • ÖVERSÄTTNING  •  Jan Mark
  ÖVERSÄTTNING  •  Peter Oskarson
  REGI  •  Peter Oskarson 
  DRAMATURGI  •  Jan Mark
  DEKOR OCH KOSTYMER  •  Peter Holm
  MASKER OCH ATTRIBUT  •  Veija Luukonen
  MUSIK  •  Thomas Bjelkerud
  MUSIK  •  Gösta Petersen
  KOREOGRAFI  •  Stina Hedberg
  LJUS  •  Stefan Wiktorsson
  INSPICIENT  •  Constantin Carlestam
  SCENKONSTRUKTION  •  Anders Weick
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Anika Cano
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Helli Simola-Evaldsson
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Hans Eriksson
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Rosa Fahlström
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Inga-Brita Håkansson
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Hans Svantesson
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Inga-Lisa Svensson
  MEDHJÄLPARE I ATELJÉ OCH VERKSTÄDER  •  Bethina Söderquist
  PRODUCENT  •  Björn Hedman
  ADMINISTRATION  •  Lasse Hedman
  ADMINISTRATION  •  Bosse Johansson
  ADMINISTRATION  •  Ella Lange
  ADMINISTRATION  •  Anita Marcus
  PROGRAMUTFORMNING  •  Björn Hedman
  PROGRAMUTFORMNING  •  Anita Marcus
  PROGRAMUTFORMNING  •  Jan Mark