Café 31

Café 31 är namnet på kabarélokalen i Skånska Teaterns lokaler på Östergatan 31.

Här spelades många kabaréer under årens lopp. Lokalen användes också flitigt av Skånska Teatervänner för deras lördagscaféer. Ett vattenhål för en kulturtörstande landskronabo.

Väggarna pryddes av olika citat såsom:

”När en politiker säger att vi sitter i samma båt, var på din vakt. Det betyder att du ska ro.” Vilhelm Moberg

”Dubbelmoral är bra, förlorar man den ena så har man den andra kvar”  Henrik Tikkanen

”Utan tvivel är man inte klok”  Tage Danielsson